kanisteri, burad, flaše

posude za gorivo
Radi zahtevane nepropustivosti zida ovi kanisteri su proizvedeni od posebnog HDPE materijala. Zatvaraju se navojnim zatvaračem a dodatno su opremljeni sa fleksibilnim crevom kao pomoć prilikom sipanja. Služe kao posude za rezervno gorivo radi čega imaju i potreban A –test.
kanisteri
Većina plastičnih kanistera volumena od 3L do 20L je projektovana tako da se idealno slažu na EU paletu. U zavisnosti od potreba i zahteva kupaca mogu se proizvesti tako da budu lakše ili teže. Zatvaraju se navojnim zatvaračem koji ima plombu. Neki plastični kanisteri imaju UN A-test za transport i čuvanje opasnih materija, čime se povećava njihova upotrebljivost.
burad sa širokim otvorom
Burad sa širokim otvorom kao i burad sa dva otvora su projektovana tako, da dobro podnose opterećenja i omogućavaju slaganje jednog bureta na drugo. Pogodni su za upotrebu u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Većina buradi ima UN A-test za transport opasnih materija po kopnu, moru i vazduhu.
burad sa jednim ili dva otvora
Burad sa širokim otvorom kao i burad sa dva otvora su projektovana tako da dobro podnose opterećenja i omogućavaju slaganje jednog bureta na drugo. Pogodni su za upotrebu u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Većina buradi ima UN A-test za transport opasnih materija po kopnu, moru i vazduhu.
flaše i dozne
Plastične flaše volumena od 1L do 1,5 L su različitih oblika i imaju širok spektar upotrebe. Zatvaraju se navojnim zatvaračem, koji obezbeđuje dobro zatvaranje, a težina flaše može biti prilagođena potrebama kupca. Plastične kutije su okruge kao i kvadratnog oblika sa otvorom većeg promera, koji omogućava lakše punjenje i upotrebu. Zatvaraju se navojnim zatvaračem ili poklopcem na pritisak. Upotrebljavaju se pretežno u hemijskoj industriji za pakovanje materijala u obliku paste i praška.
nazad