Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave prenovljenega spletnega mesta: 20.8.2012
Naročnik: Plastik SI d.o.o.

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Martina Murovec
Grafična podoba: Damjan Mozetič
Programiranje: Marjan Štekar, Damjan Mozetič
Uporabniška podpora: Tiva Turk
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 

ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..

tanica 5l

21.07.2017