Plastik SI d.o.o.

datum: 23.09.2016

kategorija: novice

novo ime družbe AHA Plastik d.o.o.

 

 

Z dnem 22.9.2016 je družba AHA Plastik d.o.o. v skladu z novim lastništvom in strategijo podjetja spremenila svoje ime, ki se po novem glasi Plastik SI, Proizvodnja plastičnih izdelkov, d.o.o ali skrajšano Plastik SI d.o.o.

Sprememba imena podjetja v ničemer ne vpliva na ostale podatke kot so naslov, registrska, davčna in matična številka – vsi omenjeni podatki ostanejo nespremenjeni.

Sprememba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod številko Srg 2016/37435.