ISO 9001-2008

datum: 18.02.2013

kategorija: novice

U februaru mesecu imali smo vanjsku kontolnu proveru sa strane BV po standardu ISO 9001-2008. Proverivači nisu pronašli neusklađenosti.

Važnost certifikata se produžava.