plastične kante

okrugle kante
Kanta je cilindrično konusnog oblika robusne izrade. Poklopac je napravljen tako, da omogućava slaganje kanti jedne na drugu. Radi lakšeg ručnog prenošenja kanta je opremljena dvema fiksnim plastičnim ručkama. Upotrebljava se u prehrani, ali prvenstveno u hemijskoj industriji. Kanta je odgovarajuća za sakupljanje i transport otpadnih stvari koje je potrebno uništiti. Pored svih navedenih mogućnosti za upotrebu u različitim granama industrije, ove kante su praktične i za upotrebu u svakodnevnom životu, u svakom domu, jer su lepog I praktičnog oblika.
ovalne kante
Zbog fleksibilnosti metalne ručke, elipsasta kanta je pogodna za prenošenje. Potpuno je prilagođena za mehaničko rukovanje. Tanki zidovi kante joj omogućavaju da bude lakša, troškovi prilikom proizvodnje su niži, stoga kao otpad predstavlja manje opterećenje za životnu sredinu. Kanta je namenjena prvenstveno za čuvanje zidnih farbi i sličnih stvari. Pored svih navedenih mogućnosti za upotrebu u različitim granama industrije, ove kante su praktične i za upotrebu u svakodnevnom životu, u svakom domu, zato što su lepog I praktičnog oblika.
pravougaone kante
Kanta je pravougaono konusnog oblika robusne izrade. Poklopac je napravljen tako da omogućava slaganje kante jedne na drugu. Radi lakšeg ručnog prenošenja kanta je opremljena metalnom ručkom. Upotrebljava se u prehrambenoj, a prvenstveno u hemijskoj industriji. Kanta je odgovarajuća za sakupljanje i transport otpadnih stvari koje je potreno uništiti. Pored svih navedenih mogućnosti za upotrebu u različitim granama industrije, ove kante su praktične i za upotrebu u svakodnevnom životu, u svakom domu, zato što su lepog i praktičnog oblika.
kante cilindričnog oblika
Kanta je cilindričnog oblika u robusnoj izradi. Poklopac je napravljen tako da omogućava slaganje kante jedne na drugu. Radi lakšeg ručnog prenošenja kanta je opremljena dvema fiksnim plastičnim ručkama. Upotrebljava se u hemijskoj industriji. Kanta je odgovarajuća za transport materijala u obliku paste i u obliku silikona, industrijskih masti, itd. Poklopac u kombinaciji sa metalnim obručem omogućava 100% zatvaranje.
kante za smeće
Korpa je namenjena sakupljanju infektivnog i ostalog otpada. Izrađena je od 100% polipropilena. Neprobojnost proizvoda omogućava da ne dolazi do inkontaminacije kod sakupljanja, manipulacije sanitarnog infektivnog otpada i otpada sa oštrim rubovima. Proizvod može da se uradi i u želenoj boji. Poklopci omogućavaju jednokratno-nepovratno zatvaranje.
nazad