kanta za smeće

Korpa je namenjena sakupljanju infektivnog i ostalog otpada.
Izrađena je od 100% polipropilena. Neprobojnost proizvoda omogućava da ne dolazi do inkontaminacije kod sakupljanja, manipulacije sanitarnog infektivnog otpada i otpada sa oštrim rubovima.
Proizvod može da se uradi i u želenoj boji. Poklopci omogućavaju jednokratno-nepovratno zatvaranje.

  tehnička specifikacijavolumendimenzije (mm)
kanta za smeće1NO6010_60.0 L410 x 340 x 598
nazad